Obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu jest zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Wielu kierowców decyduje się dodatkowo na wykup polisy Autocasco (AC). Ochrona ubezpieczeniowa z tego tytułu obejmuje zupełnie inne zdarzenia niż w przypadku OC. Co to jest AC i czy jest ono obowiązkowe dla każdego posiadacza samochodu? Sprawdź.

AC – co to znaczy?

Autocasco (AC) to ubezpieczenie, którym objąć można samochód i wyszczególnione w umowie elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego. Umowa chronić ma posiadacza pojazdu, gdy dojdzie do szkody związanej z kradzieżą, zniszczeniem czy uszkodzeniem auta. W odróżnieniu od OC, gdzie stroną do wypłaty nie jesteśmy my sami, ale osoby trzecie, ubezpieczenie AC jest ochroną naszego majątku– i w razie wystąpienia szkody objętej umową wypłacane jest odpowiednie odszkodowanie.

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co oznacza, że nie trzeba go wykupywać, by móc legalnie poruszać się po drogach. Jest to jednak zdecydowanie zalecane.

Sprawdź, co obejmuje ubezpieczenie AC

Zakres ochrony oferowanej przez Autocasco określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). To z tego dokumentu dowiedzieć się można, co obejmuje ubezpieczenie AC, a także jakie zdarzenia wyłączone są z zakresu ochrony. OWU różnią się od siebie w zależności od wybranego ubezpieczyciela, dlatego warto przestudiować je przed podpisaniem umowy. Można jednak wymienić szkody, które najczęściej objęte są zakresem ochrony, a których finansowe skutki poniesione mogą być z polisy Autocasco.

Ubezpieczenie AC obejmuje zwykle m.in.:

szkody powstałe podczas wypadków (wliczając w to zderzenie ze zwierzętami),

szkody spowodowane przez zwierzęta i osoby trzecie (w tym także wandalizm),

straty związane z kradzieżą (także usiłowanie kradzieży i rabunek objętego umową wyposażenia samochodu),

zniszczenia powstałe podczas pożaru,

szkody spowodowane przez warunki atmosferyczne (powódź, wichura, burza, lawina czy gradobicie).

Tych szkód nie pokryje ubezpieczenie Autocasco

Jeśli wiemy już, co to jest AC, warto zapoznać się z listą szkód, których nie pokryje ubezpieczenie. Pamiętajmy również, że wystąpienie jednej ze szkód objętej zakresem polisy AC nie oznacza jednak bezwzględnej wypłaty odszkodowania. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ściśle regulują bowiem zdarzenia, które wyłączone są z zakresu umowy. Są to przede wszystkim przypadki umyślnego działania kierowcy, bądź jego lekkomyślnego zachowania. Tym samym ubezpieczenie samochodu nie będzie obejmowało jego kradzieży, jeśli wewnątrz pojazdu pozostawione zostały kluczyki. To samo dotyczy szkód auta spowodowanych celowo przez kierowcę bądź w okresie nieważnego badania technicznego pojazdu, o ile brak takiego badania miał wpływ na powstanie szkody. Ubezpieczony powinien się również liczyć z tym, że straty wywołane podczas prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości także wyłączają możliwość uzyskania odszkodowania z opłacanej polisy AC. Co to oznacza da kierowców? Przede wszystkim muszą oni zachować rozsądek i ostrożność

Pomimo dobrowolnego charakteru, ubezpieczenie AC jest często zawierane przez kierowców. Odszkodowanie, które uzyskać można w razie wystąpienia nieprzewidzianej szkody, pozwala pokryć jego skutki bez wydawania znaczących środków z własnej kieszeni. Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto dokładnie przeczytać OWU, poznając zakres ochrony, a także jej wyłączenia i należy pamiętać o tym, że wielu ubezpieczycieli oferuje atrakcyjne zniżki na zakup autocasco, jeśli nabywamy je w pakiecie wraz z OC.