Artykuły: 7
Komentarze: 0

Profil: Ewa Martinek (Ewa)

Studentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Archiwistka i nauczycielka historii z wykształcenia i pasji. Od 2017 roku członkini Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół historii kulturalno-społecznej XX wieku oraz wątków genealogicznych.