Artykuły: 3
Komentarze: 0

Profil: Bartosz Różanek (Bartek)

Student II roku na kierunku Historia specjalność Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu